Marknadsplassen

Ei oppsumering av produkt og tenester frå Njøsagarden Kvaole:

 

Kasjmirgarn

Kasjmirskinn i alle fargar, store og små

Sitjeunderlag av kasjmirskinn

Horn

Spekepølse av geitekjøt

Killingkjøt

Livdyr

Landskapspleie

Faglege råd og rettleiing ved oppstart med kasjmirgeit