Sagbruket

Ei lenge planlagd investering i sagutstyr er no gjennomførd. Ei Wood-Mizer bandsag og tilhøyrande lafte- og planfres har fått mellombels plass i reiskapshuset. Føremålet er foredling av tømmer til nye bygningar i tunet.

Sagbruket har no fått selskap av ein Avant 520 minilastar. Den er tiltenkt oppgåver i sagbruket, byggjing, fjøs, låve og tun m.m.